Green Flow Ltd.
Advanced Water Tech.
 

Gladiator
יוצר שכבה שקופה חד מולקולארית על פני המים וביכולתו לרכז את כתם הנפט לאזור מסוים
ואף בחלק מהמקרים מאפשר את מחזור הנפט
Gladiator הינו נוזל ייחודי על בסיס סיליקון בעל מתח פנים נמוך מאד הפורש עצמו בעוצמה על פני גופי מים.
Gladiator מיושם בסביבה ימית, יוצר שכבה שקופה חד מולקולארית על פניהם וביכולתו לרכז את כתם הנפט לאזור מסוים ואף בחלק מהמקרים מאפשר את מחזור הנפט.
מהיות ה Gladiator מבוסס סיליקון, הוא אינו רגיש לטמפרטורת המים ופועל ביעילות גם בטמפרטורות מים נמוכות.
Gladiator אינו מכילים רעלים, בטוח לאדם, לחיות הבית והבר, לדגה ולבעלי
כנף. החומר מתפרק ללא שיירים ואינו פוגע באיכות המים והסביבה.
© All Rights Reserved to Green Flow Ltd.
בניית אתר: הילה נורמן ויעל רשף