Green Flow Ltd.
Advanced Water Tech.
 
דף מידע
ברושור
פרזנטציה
מידע נוסף

Aquatain AMF

Breaking the Mosquito-Borne Diseases Cycle!

NEW WEAPON IN THE FIGHT AGAINST MALARIA

יוצר שכבה דקה על פני המים ומשנה את מתח פני המים

זחלים וגלמים אינם מצליחים להיאחז בפני המים למטרת נשימה, טובעים ומתים

יוצר סביבה פחות מתאימה להטלת ביצים ע"י נקבת היתוש

© All Rights Reserved to Green Flow Ltd.
בניית אתר: הילה נורמן ויעל רשף